BHP-SPEC
od 0
szkolenie wstępne już od 30 zł
od 0
szkolenie okresowe już od 50 zł
0
ocena ryzyka zawodowego od 100 zł

Przedstawione ceny podlegają negocjacji, a finalny koszt wynika ze specyfiki stanowiska objętego szkoleniem i specyfiki Państwa firmy.

Dlaczego dbałość o BHP jest tak istotna?
Dane statystyczne pokazują, że około 50% wszystkich wypadków jest spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem się pracownika.

Co decyduje o tym czy zachowujemy się bezpiecznie, czy zbyt ryzykownie lub czasami nawet bezmyślnie?

Jakie cechy człowieka o tym decydują oraz jakie sytuacje sprzyjają takim zachowaniom?

Badania wskazują że duży wpływ na wypadkowość w pracy mają takie czynniki jak: cechy temperamentu,  lęk,  poziom doświadczenia zawodowego, ogólna kultura bezpieczeństwa.

Źródło: CIOP PI

Polecam swoje usługi, które pozwolą zmniejszyć ryzyko wypadków w Państwa firmie!

Proponuję Państwu współpracę w zakresie:
  • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
  • udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z opracowywaniem wniosków
  • doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • dokonywania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z okresową aktualizacją
  • współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Urzędem Dozoru Technicznego i Państwową Strażą Pożarną
  • przeprowadzania wstępnych instruktaży ogólnych BHP dla nowo przyjmowanych pracowników
  • przeprowadzania okresowych szkoleń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w firmie
  • dla Państwa wygody oraz oszczędności czasu, usługi mogę świadczyć zarówno na terenie Państwa Firmy, jak i pod innym adresem – na terenie całego województwa lubelskiego